5 Comments

  1. Sahi kam ko rukhne nahi duhnga aur galat kam ko honai nahi duhnga.

  2. Dil kush karna ho to hum sai seko dil turrna ho to hum sai seko sab bat hai hamari sab bar badi hai hamari tumbi ho hamari hum be hai tumare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *